A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लावणी भुलली अभंगाला

मधुर मीलनी आज लाभला सुगंध सोन्याला
लावणी भुलली अभंगाला

आत्मरूपाची येता प्रचिती
सौंदर्याने नटली धरती
शाल भक्तिची लेवून भेटे राधा कृष्णाला

अभंग ओवी भारुड गौळण
तशी लावणी यावी बहरून
पुरुषार्थाला चेतवुनिया उधळी रंगाला

 

Print option will come back soon