A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लेवू कशी वल्कला

लेवू कशी वल्कला
ते जुळे न बाई मला

नीट नीवीची गाठ न जुळते
नीरीवरती नीरी न मिळते
कटीवरुनी सरते ओघळते
असो वरी मेखला

हवी कशाला मणीभूषणे
जवळी असता अहेव लेणे
डागतील मज सये दागिने
माळिन चंपकफुला
अहेव - सुवासिनी.
कटि - कंबर.
नीवी - कमरेचे वस्‍त्र.
मेखला - कमरपट्टा.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.
वल्कल - वृक्षाच्या सालीचे केलेले वस्‍त्र.