A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझिया प्रियाला प्रीत (१)

माझिया प्रियाला प्रीत कळेना
अनुराग त्याचा माझा, हाय रे जुळेना

पावसात भिजतो श्रावण, सुखाचा महिना
आवरू मनाला कैसे मला ते जमेना
मुकी नेत्रभाषा त्याला कळूनी वळेना

यौवनात सुकते काया दुःख आवरेना
वेदना उरीची छेडी मुक्या भावनांना
स्पर्श गोड अजुनी त्याचा सुखाचा मिळेना

वसंतात नाही बोले, श्रावणात नाही
कठोरास माझ्या मनीचे कळेनाच काही
रात रात शिणती डोळे, पापणी ढळेना
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  शोभा गुर्टू