A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या कानड्या मल्हारी

यळकोट यळकोट जय मल्हार

माझ्या कानड्या कानड्या मल्हारी
गातो यळकोट मल्हारी कैवारी

तुझ्या कानडं कानडंपणाला
बानू भाळली भाळली कोणाला
यावं भक्ताच्या भक्ताच्या वाड्याला
देवा सोडावी सोडावी जेजुरी

बानू देवाची देवाची आवडी
शेळ्या-मेंढ्यांच्या मेंढ्यांच्या परवडी
दह्या-दुधाच्या दुधाच्या कावडी
घुसळण खातील खातील मंदिरी

माझा देव हो देव हो झालाय येडा
लुटी धनगर-गावड्यांचा वाडा
असतील आपुल्या आपुल्या हो नडी
या हो पावन होईल ही पिढी

शिवराईत जागर मांडिला
वाघ्या-मुरळीनं भंडार उधळिला
दीपमाळ ही उजळावी वक्ताला
हुईल आनंद यळकोट अंतरी
गीत-
संगीत -
स्वर - शाहीर पुंडलीक फरांदे
गीत प्रकार - लोकगीत
कानडा - वेडावाकडा / दुर्बोध / कर्नाटकी / एक राग.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  शाहीर पुंडलीक फरांदे