A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या शेतात सोनंच

माझ्या शेतात सोनंच पिकतंय
पानापानात लखलख करतंय

साता समिंदराचं माणिक मोती
देवाच्या हातानं आलं रे खालती
झेललं रे झेललं वरच्या वरती
पिकाच्या डोईवर कणसात भरतंय

कावळ्याच्या डोळ्यागत पाटाचं पाणी
रायाची रंगली मोटंवर लावणी
पांढरिची लक्ष्मी पाजतीया पाणी
मळ्याच्या उरात खळखळ करतंय
मोट - विहिरीतून पाणी काढण्याचे मोठे पात्र.

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  लता मंगेशकर, सी. रामचंद्र