A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माळ्याच्या मळ्यामधी कोण

माळ्याच्या मळ्यामधी कोण ग उभी
राखण करते मी रावजी,
रावजी, हात नका लावू जी, पाहिल कुणी तरी

औंदाचं ग वरीस बाई मी सोळावं गाठलं ग
चोळी दाटली अंगाला बाई कापड का फाटलं ग
काळीज माझं धडधड करी, उडते पापणी वरचेवरी
रावजी, हात नका लावू जी, पाहिल कुणी तरी

नार गोमटी तू देखणी ठुसका बांधा ठसला मनी
फुलराणी जीव माझा साजणी ग जडला तुझ्यावरी
रावजी, हात नका लावू जी, पाहिल कुणी तरी

माळ्याच्या मळ्यामधी कोण ग उभी
वांगी तोडते मी रावजी,
रावजी, हात नका लावू जी, पाहिल कुणी तरी

गोर्‍या गालावरी ग माझ्या लाली लागली दिसू ग
अंघोळीला बसले, माझं मलाच येई हसू ग
पदर राहिना खांद्यावरी पिसाट वारं भरलं उरी
रावजी, हात नका लावू जी, पाहिल कुणी तरी

शुक्राची ग तू चांदणी, लाजू नको ग नाही कुणी
मंजुळा, जीव तुझ्यावर खुळा ग झाला खरोखरी

माळ्याच्या मळ्यामधी कोण ग उभी
वांगी तोडते मी रावजी,
रावजी, हात नका लावू जी, पाहिल कुणी तरी

 

  उषा मंगेशकर, जयवंत कुलकर्णी