A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माळ्याच्या मळ्यामधे कोण

माळ्याच्या मळ्यामधे कोण ग उभी
राखण करते मी रावजी
रावजी, हात नका लाऊ जी पाहिल्‌ कुणीतरी

औंदाचं ग वरीस बाई मी सोळावं गाठलं ग
चोळी दाटली अंगाला बाई कापड का फाटलं ग
काळीज माझं धडधड करी, उडते पापणी वरचेवरी
रावजी, हात नका लाऊ जी पाहिल्‌ कुणीतरी

नार गोमटी तू देखणी, ठुसका बांधा ठसला मनी
फुलराणी जीव माझा साजणी ग जडला तुझ्यावरी
रावजी, हात नका लाऊ जी पाहिल्‌ कुणीतरी

माळ्याच्या मळ्यामधे कोण ग उभी
वांगी तोडते मी रावजी
रावजी, हात नका लाऊ जी पाहिल्‌ कुणीतरी

गोर्‍या गालावरी ग माझ्या लाली लागली दिसू ग
अंघोळीला बसले माझं मलाच येई हसू ग
पदर राहिना खांद्यावरी, पिसाट वारं भरलं उरी
रावजी, हात नका लाऊ जी पाहिल्‌ कुणीतरी

शुक्राची ग तू चांदणी, लाजू नको ग नाही कुणी
मंजुळा, जीव तुझ्यावर खुळा ग झाला खरोखरी

माळ्याच्या मळ्यामधी कोण ग उभी
वांगी तोडते मी रावजी
रावजी, हात नका लाऊ जी पाहिल्‌ कुणीतरी