A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं

माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं पानी जातं
गुलाब जाईजुई मोगरा फुलवीत

दादाच्या मळ्यामंदी मोटचं मोटं पानी
पाजिते रान सारं मायेची वयनी
हसत डुलत मोत्याचं पीक येतं

लाडकी लेक राजाचा ल्योक
लगीन माझ्या चिमनीचं

सावळा बंधुराया, साजिरी वयनीबाई
गोजिरी शिरपा-हौसा म्हायेरी माज्या हाई
वाटंनं म्हयेराच्या धावत मन जातं

गडनी सजनी गडनी सजनी गडनी ग

राबतो भाऊराया मातीचं झालं सोनं
नजर काढू कशी जिवाचं लिंबलोण
मायेला पूर येतो, पारुचं मन गातं
गीत - योगेश
संगीत - आनंदघन
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - साधी माणसं
गीत प्रकार - चित्रगीत
तरुवर - तरू / झाड.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.