A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन लोभले मनमोहने

मन लोभले मनमोहने
गीतात न्हाली तुजमुळे,
साधीसुधी संभाषणे

तू पाहता फुलल्या कळ्या
बागेतल्या हृदयातल्या
झाली निराळी स्पंदने

कळले मला दिसताच तू
माझीच तू माझीच तू
माझेतुझे नाते जुने

ना योजिता नजरेतुनी
मन जाय पुरते वाहुनी
आता कशाची बंधने?
स्पंदन - कंपन, आंदोलन.