A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मानसी राजहंस पोहतो

मानसी राजहंस पोहतो
दल दल उघडित नवनवलाने
कमलवृंद पाहतो

नील जलावर धवल विहग तो
जलवलयांसह खेळ खेळतो
श्रीरामांच्या वक्षस्थळी जणू
मौक्तिकमणी डोलतो

दिवास्वप्‍न की भास म्हणू हा
वनवासाचा ध्यास जणू हा
मनी वसे ते नयनांपुढती
सजिवपणे रेखितो
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - स्‍नेहल भाटकर
स्वर- ज्योत्‍स्‍ना भोळे
नाटक - भूमिकन्या सीता
राग - पहाडी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, मना तुझे मनोगत
  
टीप -
• नाटकाच्या मूळ संहितेत पदे नाहीत. रंगमंचीय सादरीकरणाच्या वेळेस त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता.
विहंग - विहग, पक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.