A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माणुसकीचे पाईक आम्ही

एक दोन तीन !
माणुसकीचे पाईक आम्ही असे वारसा हा प्राचीन !

सज्जन त्यांचे आम्ही साथी, ब्रीद सांगते निधडी छाती
त्यांच्यासाठी धावुन जाऊ, मरणही माथा झेलून घेऊ
भला तयाला धरू उराशी उच्‍च असो वा अनाथ दीन !
एक दोन तीन !

माणुसकीचे केवळ लांछन, दुर्जन तो तो अमुचा दुष्मन
निर्भयतेने गर्जत 'हर हर', संगर त्यांशी करू भयंकर
दुष्ट तयाचे दमन करावे मार्ग नसे हा अम्हा नवीन !
एक दोन तीन !

एक जाणतो आम्ही प्रीती- तोच वेद, ती गाथा, पोथी;
मंगल पावन प्रीतीसाठी विष हो अमृत अमुच्या ओठी
या प्रीतीच्या चरणांवरती विश्व होतसे अवघे लीन !
एक दोन तीन !
दमन - खोड मोडणे, जिरवणे.
निधड - पराक्रमी.
पाईक - चाकर / पायदळाचा शिपाई.
ब्रीद - प्रतिज्ञा.
लांछन - डाग / कलंक.
संगर - युद्ध.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.