A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी आज पाहिला बाई

मी आज पाहिला ग बाई,
आईबापांचा माझ्या जावई !

मला पाहून, उभा राहून, तो ग गालात हसला थोडा
त्याला पाहुन, गेले मोहून, जीव लाजेने झाला वेडा
जुन्या ओळखीची नवी नवलाई !

बाळपणात, रानावनात, जोडी-जोडीने फिरलो दोघे
शीळ भरीत, खेळ करीत, दर्‍या-डोंगर केले जागे
धीर बोलाया आज का नाही?

आज ओठात अडतो बोल, उभ्याउभ्याच जातो तोल
एका झुळकीत फुलली जाई

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.