A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी इथे तू तिथे

मी इथे, तू तिथे, ढाळितो आसवे
का तुझ्या लोचना प्रीत ना आठवे?

दुर्दैवाच्या रातीला मीच अभागी झाले रे
देह कलंकित घेउनी दूर अशी मी गेले रे
दूरता ही तुझी ना मला साहवे !

सोडुनी जाता तू मला, हाय ! सुने घर जाहले
रूप तुझे ते पाहुनी आज नयनही नाहले
साजणा जीवनी शून्यता जाणवे

आज अचानक भेटता, प्राण अधिर हे झाले रे
फूल असे मज पाहुनी कोमेजून का गेले रे?
वाळले फूल हे पूजनी का हवे ?

 

  अनुराधा पौडवाल, भूपेंद्र