A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पंढरीची वारी जयाचिये

पंढरीची वारी जयाचिये कुळीं ।
त्याची पायधुळी लागो मज ॥१॥

तेणें त्रिभुवनीं होईन सरता ।
नलगे पुरुषार्था मुक्ति चारी ॥२॥

नामाची आवडी प्रेमाचा जिव्हाळा ।
क्षण जीवावेगळा न करीं त्यांसी ॥३॥

नामा ह्मणे माझा सोयरा-जिवलग ।
सदा पांडुरंग तया जवळीं ॥४॥
रचना-संत नामदेव
संगीत -
स्वर - पं. भीमसेन जोशी
गीत प्रकार - संतवाणी विठ्ठल विठ्ठल
चार मुक्ती - सलोकता - समीपता - सरूपता - सायुज्यता.
सरता - शेवटचा.