A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीतीचा फुलबाग सुमनांनी

प्रीतीचा फुलबाग सुमनांनी बहरून आला
हर्षाच्या उन्मादे मीलनाचा संकेत केला

कस्तुरीच्या गंधाने भारावुनी धुंद झालो
वसंताच्या रंगात रंगुनिया दंग झालो
खेळत खेळत, नाचत नाचत रे, मदनाने भेद केला

कोकिळेच्या गंधर्वगायनाने वेडा झालो
मीलनाच्या आतुर कल्पनेचा गंध प्यालो
हसत हलत, डोलत डोलत रे, छेडितो गीतमाला
कस्तुरी - एक अतिशय सुगंधी द्रव्य.
सुमन - फूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.