A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रमवि नयनां

रमवि नयनां । ही प्रभुलीला
अमर कृतिला । त्या तुलना ना ॥

जादुगार चतुर भासला
रमवी, भुलवी, सहज ते भुवना ॥
गीत- वसंत शांताराम देसाई
संगीत -
स्वर - रतिलाल भावसार
नाटक- संगीत प्रेमसंन्यास
राग- बिहाग
ताल-केरवा
चाल-तानोम तानोम्‌
गीत प्रकार - नाट्यगीत नयनांच्या कोंदणी