A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रमवि नयनां

रमवि नयनां । ही प्रभुलीला
अमर कृतिला । त्या तुलना ना ॥

जादुगार चतुर भासला
रमवी, भुलवी, सहज ते भुवना ॥
गीत - वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर- रतिलाल भावसार
नाटक - संगीत प्रेमसंन्यास
राग - बिहाग
ताल-केरवा
चाल-तानोम तानोम्‌
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, नयनांच्या कोंदणी