A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रसिका गाऊ कोणते गीत

रसिका गाऊ कोणते गीत?
तीही जाता रुसुनी मजवर, रुसले रे संगीत!

जुळल्या तारा पहिल्या भेटी
राग रंगले जुळता प्रीती
झरे मेघमल्हार लोचनी आठवता ती प्रीत!

तुटल्या तारा, रुसली वीणा
सूर संपले कुठल्या ताना
आज बैसलो निर्माल्याला तुजसाठी फुलवीत!
गीत- मधुसूदन कालेलकर
संगीत - राम कदम
स्वर - पं. भीमसेन जोशी
चित्रपट- पतिव्रता
गीत प्रकार - चित्रगीत