A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा

रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा प्रसंग ।
अंतर्बाह्य जग आणि मन ॥१॥

जिवाही अगोज पडती आघात ।
येऊनिया नित्य नित्य करि ॥२॥

तुका ह्मणे तुझ्या नामाचिया बळे ।
अवघीयांचे काळे केले तोंड ॥३॥