A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रूपास भाळलो मी

रूपास भाळलो मी भुललो तुझ्या गुणाला
मज वेड लाविले तू सांगू नको कुणाला!

एकांत पाहुनीया जे तू मला म्हणाला,
ऐकून लाजले मी सांगू नको कुणाला!

चंद्रा ढगांतुनी तू हसलास का उगा रे?
वाकून खालती अन्‌ का ऐकलेस सारे?
जे ऐकले तुवा ते सांगू नको कुणाला!

वार्‍या तुझी कशाने चाहूल मंद झाली?
फुलत्या फुला कशाला तू हसलास गाली?
जे पाहिले तुवा ते सांगू नको कुणाला!

हे गोड रूप ऐसे निरखीन मी दुरून
पाण्या अशीच ठेवी छाया उरी धरून
धरलेस जे उरी ते सांगू नको कुणाला!

हा लाजरा शहारा पाहील काय कोणी?
करतील का चहाडी हे लाल गाल दोन्ही?
गालांत रंगले जे सांगू नको कुणाला!

 

  आशा भोसले, सुधीर फडके