A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखि मी धाले आनंदाने

सखि मी धाले आनंदाने

आनंदाने बहरे त्रिभुवन
आनंदाने नटले जीवन
आनंदची जणू ल्याला अभिनव आनंदाचे लेणे

दु:ख धरेचे फेडायाला
गोकुळी आला बाळ चिमुकला
रूप लेवुनी त्रिभुवन सुंदर राजस गोजिरवाणे
धाले - (धालेपण) तृप्‍ती.
राजस - सुंदर / रजोगुणी.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.