A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संतांचिया गांवी प्रेमाचा

संतांचिया गांवी प्रेमाचा सुकाळ ।
नाहीं तळमळ दु:खलेश ॥१॥

तेथें मी राहीन होऊनि याचक ।
घालितील भीक तेचि मज ॥२॥

संताचिया गांवी वसे भांडवल ।
अवघा विठ्ठल धन वित्त ॥३॥

संतांचे भोजन अमृताचे पान ।
करिती कीर्तन सर्वकाळ ॥४॥

संतांचा उदीम उपदेशाची पेठ ।
प्रेमसुख साट घेती देती ॥५॥

तुका ह्मणे तेथें आणिक नाहीं परि ।
ह्मणोनि भिकारी जालों त्यांचा ॥६॥

 

Random song suggestion
  पं. जितेंद्र अभिषेकी