A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शर लागला तुझा गे

शर लागला तुझा गे,
बघ जीव झाला वेडापिसा । हा ॥

नको अशी तरि राहूं दूर ।
बाहुपाशिं सौख्यसार । मृदुलशा ॥

जडे गडे तव ठायीं आस ।
देइं गोड चुंबनास । मधुरशा ॥
गीत - ना. वि. कुलकर्णी
संगीत - मास्टर कृष्णराव, विनायकबुवा पटवर्धन
स्वर- रामदास कामत
नाटक - संत कान्होपात्रा
राग - बहार
ताल-त्रिवट
चाल-तूतु बाहु दे सवा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
ठाय - स्थान, ठिकाण.
शर - बाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.