A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्रीराम जय राम

संव्हारून अरि रघुकुलदीपक आले हो श्रीराम
म्हणा, श्रीराम जय राम जय जय राम

सजवा वेशी, सजवा द्वारे
पृथ्वीवर गगनाचे तारे
रघुविजयाचे गंधित वारे
नभ-धरणीचा कण कण घोषी प्रभुरामाचे नाम
म्हणा, श्रीराम जय राम जय जय राम

रघुपती आले सीता आली
आज अयोध्या पावन झाली
गुलाल उधळा लक्ष्मणभाळी
बंधुत्वाची अमोल मूर्ती सोबत जनविश्राम
म्हणा, श्रीराम जय राम जय जय राम
अरि - शत्रु.

 

Print option will come back soon