A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्रीराम जय राम

संहारुनि अरि, रघुकुलदीपक
आले हो श्रीराम
म्हणा श्रीराम जय राम जय जय राम

सजवा वेशी, सजवा द्वारे
पृथ्वीवर गगनाचे तारे
रघुविजयाचे गंधित वारे
नभधरणीचा कणकण घोषी
प्रभुरामाचे नाम

रघुपति आले, सीता आली
आज अयोध्या पावन झाली
गुलाल उधळा लक्ष्मणभाळी
बंधुत्वाची अमोल मूर्ती
सोबत जन विश्राम
अरि - शत्रु.