A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तेजा नभिं ज्या साहवेना

तेजा नभिं ज्या साहवेना,
तें देई मृदुला शोभा नयना ॥

सत्या कठोरा ज्या सोसवेना,
करि तेंचि तव मुख मधु मना ॥

बहु दु:ख संसार, परि दे जनां
अति सौख्य साध्वीसंगें जाणा ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, हिराबाई बडोदेकर
स्वर-
नाटक - विद्याहरण
चाल-'सांकल्पमे टीदो' या कानडी चालीवर.
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.