A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल

तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल ।
देव विठ्ठल देवपूजा विठ्ठल ॥१॥

माता विठ्ठल पिता विठ्ठल ।
बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल ॥२॥

गुरू विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल ।
निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल ॥३॥

नामा ह्मणे मज विठ्ठल सांपडला ।
ह्मणोनी कळिकाळां पाड नाहीं ॥४॥
कळिकाळ - संकट.
निधान - खजिना / स्थान.
पाडव - महत्व / किंमत / पक्व.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.