A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझा गे नितनूतन सहवास

तुझा गे नितनूतन सहवास !
तुझेच चिंतन करितो अनुदिन
एक तुझा मज ध्यास !

या प्राणांच्या क्षितिजावरती
भाग्यवती तू उषा उमलती
मम हृदयीच्या विरहतमाचा
करसी सहज निरास !

किती करावी प्रिये प्रतीक्षा?
प्रणायांधाला का ही शिक्षा?
दिशांदिशातुन अवकाशातुन
तुझे मधुर आभास !
अनुदिन - दररोज.
उषा - पहाट.
तम - अंधकार.
निरास - दूर करणे.