A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उघड्या पुन्हा जहाल्या

उघड्या पुन्हा जहाल्या जखमा उरातल्या
फुलवी तुझ्या स्मृतींच्या कलिका मनातल्या

येऊ कशी निघोनी पाऊल अडखळे
विरहात वेचिताना घटना सुखातल्या

उठता तरंग देही हळुवार भावनांचे
स्मरतात त्या अजूनी भेटी वनातल्या

हासोनिया खुणावी ती रात रंगलेली
तू मोजिल्यास होत्या तारा नभातल्या

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.