A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उठी उठी गोपाला

मलयगिरीचा चंदनगंधित धूप तुला दाविला
स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला

पूर्व दिशेला गुलाल उधळून ज्ञानदीप लाविला
गोरस अर्पुनि अवघे गोधन गेले यमुनेला
धूप-दीप-नैवेद्य असा हा सदुपचार चालला
स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला

रांगोळ्यांनी सडे सजविले रस्त्यारस्त्यांतुन
सान पाउली वाजती पैंजण छुन छुन छुनछुन
कुठे मंदिरी ऐकू येते टाळांची किणकिण
एकतानता कुठे लाविते एकतारिची धून
निसर्गमानव तुझ्या स्वागता असा सिद्ध जाहला
स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला

राजद्वारी झडे चौघडा शुभःकाल जाहला
सागरतीरी ऋषिमुनींचा वेदघोष चालला
वन वेळूंचे वाजवी मुरली छान सूर लागला
तरुशिखरावर कोकिलकविने पंचम स्वर लाविला
स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला
उपचार - रीत, शिष्टाचार.
गोरस - दूध.
वेळू - बांबू.
सान - लहान.

 

  पं. कुमार गंधर्व