A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धन्य आजि दिन

धन्य आजि दिन ।
जालें संतांचें दर्शन ॥१॥

जाली पापा-तापा तुटी ।
दैन्य गेलें उठाउठीं ॥२॥

जालें समाधान ।
पायीं विसांवलें मन ॥३॥

तुका ह्मणे आले घरा ।
तोचि दिवाळीदसरा ॥४॥
तुटी - नाश.
भावार्थ-

  • आजचा दिवस धन्यतेचा आहे कारण आज मला संतांचे दर्शन झाले.
  • त्यामुळे माझे सगळे पाप नाहीसे झाले, त्रास संपला, दैन्य गेले.
  • यांच्या दर्शनाने माझ्या मनाला अतिशय समाधान झाले आहे. या संतांच्या पायाशी माझे मन गुंतले आहे, पूर्णपणे विसावले आहे
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, हे साधुसंत माझ्या घरी आले त्यामुळे मला खूप आनंद झाला आहे. दिवाळी-दसर्‍याच्या सणाच्या दिवशी जसा आनंद होतो, तसा आनंद झाला आहे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.