A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठलाच्या पायी थरारली

विठ्ठलाच्या पायीं थरारली वीट
राउळींची घांट निनादली

उठला हुंदका देहूच्या वार्‍यांत
तुका समाधींत चाळवला

अनाथांचा नाथ सोडुनि पार्थिव
निघाला वैष्णव वैकुंठासी

संत-माळेंतील मणी शेवटला
आज ओघळला, एकाएकीं
घांट - घंटा.
राऊळ - देऊळ.
वैष्णव - विष्णुभक्त.

 

Print option will come back soon