A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठलाच्या पायी थरारली

विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट
राउळीची घांट निनादली

उठला हुंदका देहूच्या वार्‍यात
तुका समाधीत चाळवला

अनाथांचा नाथ सोडुनी पार्थिव
निघाला वैष्णव वैकुंठासी

संतमाळेतील मणी शेवटला
आज ओघळला, एकाएकी
घांट - घंटा.
राऊळ - देऊळ.
वैष्णव - विष्णुभक्त.