A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
Random song suggestion
प्रभाकर जोग
ज्येष्ठ संगीतकार आणि व्हायोलीन वादक. मराठी संगीत क्षेत्राच्या जवळजवळ साठ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडाचे सहभागी कलाकार, साक्षीदार. 'गाणारे व्हायोलीन' च्या कार्यक्रमातून मराठी व हिंदी गाणी आपल्या व्हायोलीनला शब्दश: गायला लावण्याची करामत.
'आठवणीतली गाणी' चा तात्या खंबीर आधार आहेत.