A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
Random song suggestion
प्रमोद रानडे
मूलत: व्हायोलीन वादक असलेल्या श्री. प्रमोद रानडे यांनी गायक, वादक, संगीत संयोजक, संगीत अध्यापक, तंत्र सहाय्य.. असा संगीत क्षेत्रात बहु आयामी प्रवास केला आहे.
'मंतरलेल्या चैत्रबनात', 'स्मरणयात्रा', 'निरांजनातील वात' अशा कार्यक्रमातून रंगमंचीय सहभाग.