A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रथम प्रयोग - २७ मार्च १९६५
ही नाट्यकृती महाकवी शेक्‍सपिअरच्या 'ट्वेल्थ नाइट'चे स्वैर रूपांतर आहे.