A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निवडक अभिप्राय
(काही मिनिटांसाठी तांत्रिक कारणाने संकेतस्थळ उपलब्ध नसतानाच्या काळात) अस्वस्थ झालोय. आज आमच्या आठवणींचे काय करायचे? गाण्यांना उजाळा देणे शक्य होत नाही आहे.
.. र. न. उपाध्ये