A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निवडक अभिप्राय
’आठवणीतली गाणी’मुळे सर्व प्रकारची गाणी एकाच ठिकाणी सापडतात. एवढी सुंदर गाणी आपल्या मराठीमधे आहेत हे कळले. तेव्हा पासून आम्ही हिंदी गाणी ऐकत सुद्धा नाही. अजून आपणाला एवढेच सांगू इछितो की, आपल्या स्फूर्ती गीत विभागामुळे आम्हा शाळांमधील आणि बालवाडीमधील शिक्षकांना खूप मदत मिळत आहे. कळावे. आपला एक निस्सीम श्रोता.
- युवराज शांताराम गावडे