A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
मला जन्मल्यापासून दिसत नाही पण मी गातो. भारताबाहेर रहातो. गाणं शिकवणे हा माझा व्यवसाय आहे. दिसत नसल्याने मला वेबसाईटचा सौदर्यानुभव घेता येते नाही, उपयोग मात्र मी पुरेपूर करतो.
.. सुरेश