A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
मी एका वृद्धाश्रमाची संचालिका आहे. मला इथे आवर्जून उल्लेख करावयाचा आहे की आमच्या आश्रमात आपल्या संकेतस्थळाचा फार उपयोग होतो. या निमित्ताने अनेक आजी आणि अजोबा संगणकाच्या वापराचा प्रयत्‍न करीत आहेत. धन्यवाद !!
.. निर्मला शेवडे