A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निवडक अभिप्राय
आपण अलीबाबाच्या राज्यात (दुबईत) राहून ही गाण्यांच्या खजिन्याची गुहा आमच्यासमोर उघडली आहे.
.. डॉ. रवींद्र यशवंत किंकर