A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
आठवणीत असलेल्या पण आठवत नसलेल्या मराठी गाण्यांना उजाळा देणारे एकमेव संकेत-स्थळ म्हणजे आठवणीतली गाणी. या अवीट मराठीची गोडी सगळ्या मराठी मनांसाठी विनामुल्य उपलब्ध केल्याबद्दल तुझे नुसते मन:पूर्वकच काय पण अगदी नेत्र-कर्णपूर्वक आभार.
- सुधीर ओक