A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निवडक अभिप्राय
या अवीट मराठीची गोडी सगळ्या मराठी मनांसाठी विनामुल्य उपलब्ध केल्याबद्दल तुमचे नुसते मन:पूर्वकच काय पण अगदी नेत्र-कर्णपूर्वक आभार.
.. सुधीर ओक