A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निवडक अभिप्राय
'लाल बत्ती हिरवी झाली' या कवितेबाबत मला माझा अभिप्राय मांडावयाचा आहे. मी हे गाणे आकाशवाणीवर अनेकदा ऐकले होते. तो योग आपल्यामुळे आला त्याबद्दल धन्यवाद !!!!
- सौरभ सुरेश शेट्ये