A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
मी तर आज या क्षणाला स्वत:ला खूप सम्रुद्ध समजतो कारण आता माझ्याकडे हा खजिना आहे जो माझ्या आठवणी श्रीमंत करत जाईल.
- रोहित र. भाटे